Професионално

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА УЕБСАЙТА НА LEDVANCE

От януари 2021 г

Преамбюл

В LEDVANCE поверителността на данните е наш основен приоритет. Внимателното третиране на вашите лични данни е важно за нас. Ето защо ние обработваме вашите данни поверително, при стриктно спазване на приложимите разпоредби за защита на данните.

По-долу бихме искали да ви обясним кои данни използваме, в какъв момент и с каква цел. Нашата цел е да ви запознаем с функционалността на нашия уебсайт и как гарантираме защитата на вашите лични данни, което е от изключително значение за нас. Ние няма да използваме вашите лични данни, освен ако нямаме вашето съгласие или законно разрешение. В LEDVANCE, поверителността на данните е наш основен приоритет. Внимателното третиране на вашите лични данни е важно за нас. Ето защо ние обработваме вашите данни поверително, при стриктно спазване на приложимите разпоредби за защита на данните.

Съдържание

I. ИМЕ И АДРЕС НА АДМИНИСТРАТОРА НА ДАННИ
II. ДАННИ ЗА КОНТАКТИ НА ДЛЪЖНОСТТА ПО ЗАЩИТА НА ДАННИ
III. НАЛИЧНОСТ НА УЕБСАЙТА И СЪЗДАВАНЕ НА ЛОГ ФАЙЛОВЕ
IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ
V. БЮЛЕТИН
VI. ИМЕЙЛ ЗА КОНТАКТ
VII. ПРОФИЛИ НА ФИРМАТА В СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ

1) Instagram
2) Pinterest
3) Twitter
4) YouTube

VIII. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФИРМЕНИ ПРОФИЛИ В ПРОФЕСИОНАЛНИ МРЕЖИ
IX. ХОСТИНГ
X. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛЪГИНИ

1) Използване на Google Analytics
2) Използване на Google Tag Manager
3) Използване наGoogle Maps
4) Използване на MailChimp

XI. ПРАВА НА СУБЕКТА НА ДАННИ

1) Право на информация, поправка, изтриване и ограничаване
2) Право на преносимост на данни
3) Право да оттеглите даденото си съгласие
4) Право на възражение
5) Упражнение
6) Право на подаване на жалба

I. ИМЕ И АДРЕС НА АДМИНИСТРАТОРА НА ДАННИ

Администраторът на данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и други национални закони за защита на данните на държавите-членки, както и други законови разпоредби за защита на данните, е както следва:

LEDVANCE GmbH
Parkring 1-5
85748 Garching
Germany
+49 89 780673-100
contact@ledvance.com
www.ledvance.de
(наричани по-долу „LEDVANCE“ или „ние“).

II. ДАННИ ЗА КОНТАКТИ НА ДЛЪЖНОСТТА ПО ЗАЩИТА НА ДАННИ

Длъжностното лице по защита на данните на администратора е както следва :

DataCo GmbH
Dachauer Straße 65
80335 Munich
Germany
+49 89 7400 45840
www.dataguard.de

III. НАЛИЧНОСТ НА УЕБСАЙТА И СЪЗДАВАНЕ НА ЛОГ ФАЙЛОВЕ

1. Описание и обхват на обработка на данни

Всеки път, когато посетите нашия уебсайт, нашата система автоматично ще събира данни и информация от компютърната система на устройството за достъп.

В този процес се събират следните данни:

 • Информация за типа устройство и типа браузър и използваната версия
 • Операционна система на потребителя
 • Доставчик на интернет услуги на потребителя
 • IP адресът на потребителя
 • Дата и час на достъп
 • Уебсайтове, от които системата на потребителя е препратена към нашия уебсайт
 • Уебсайтове, които са достъпни от системата на потребителя чрез нашия уебсайт

Тези данни се съхраняват в регистрационните файлове в нашата система. Тези данни няма да се съхраняват заедно с други лични данни на потребителя.

2. Цел на обработката на данни

Временното съхранение на IP адреса от системата е необходимо, за да може уебсайтът да бъде доставен до устройството на потребителя. За тази цел IP адресът на потребителя трябва да остане съхранен за времето на сесията.

Съхранението в лог файлове се извършва, за да се гарантира функционалността на уебсайта. Данните също ни позволяват да оптимизираме нашия уебсайт и да гарантираме сигурността на нашите информационни технологични системи. В това отношение не се извършва анализ на данните за маркетингови цели.

Това също представлява наш легитимен интерес от обработка на данни съгласно чл. 6(1)(1)(f) GDPR.

3. Правно основание за обработка на данни

Правното основание за временно съхранение на данните и лог файловете е чл. 6(1)(1)(f) GDPR.

4. Продължителност на съхранение

Данните ще бъдат изтрити, след като вече не са необходими за постигане на целта, за която са събрани. В случай на събиране на данни за предоставяне на уебсайта, това ще стане, когато съответната сесия приключи.

В случай на съхранение на данни в регистрационни файлове, това ще стане най-късно след седем дни. Може обаче да се запази за по-дълъг период от време. В този случай IP адресите на потребителите ще бъдат изтрити или маскирани, за да се гарантира, че устройството за достъп вече не може да бъде проследено назад .

5. Право на възражение

Събирането на данните за предоставяне на уебсайта и съхраняването на данните в лог файлове е абсолютно необходимо за функционирането на уебсайта. Следователно потребителят няма право да възразява срещу това .

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

1. Description and scope of data processing

Our website uses cookies. Cookies are text files which are stored in the web browser or by the web browser on the user’s computer system. When a user accesses a webpage, a cookie may be stored on the user’s operating system. This cookie contains a distinctive character string that enables unique identification of the browser when the website is accessed again.

We use cookies to make our website more user-friendly. Some of our website’s elements require that the calling browser remains identifiable even after a page change.

The cookies store and transmit the following data:

 • Language settings
 • Login data

In addition, this website uses cookies that allow us to analyse the user’s surfing behaviour.

This allows the following data to be transmitted:

 • Search terms used
 • Frequency of page views
 • Utilisation of website functions

The user data collected in this way will be pseudonymised by means of technical precautions. It is therefore no longer possible to assign the data to the accessing user. The data will not be stored together with other personal data of the user.

When accessing our website, the user will be informed about the use of cookies for analytical purposes, and their consent to the processing of the personal data used in this regard will be obtained. In this regard, reference will also be made to this privacy policy.

2. Purpose of data processing

The purpose of implementing technically necessary cookies is to make it easier for users to use the websites. Some of our website features may be unavailable without the use of cookies. It must be possible to recognise the browser even after the user goes to a new page on the site.

We require cookies for the following applications:

 • Configuring language settings
 • Remembering search terms

The user data collected by technically necessary cookies will not be used to create user profiles.

Analysis cookies are used to improve the quality of our website and its content. The analysis cookies tell us how the website is being used, which allows us to continuously improve our offerings.

LEDVANCE collects data about how you use the website, for example which pages you visit the most and which errors occur. This analytical profiling helps us to measure how effective the website offerings are, and how the website performance could be improved.

This also constitutes our legitimate interest in personal data processing as per Art. 6(1)(1)(f) GDPR.

3. Legal basis for data processing

The legal basis for the processing of personal data using technically necessary cookies is Art. 6(1)(1)(f) GDPR.

The legal basis for the processing of personal data using cookies for analytical and other purposes with the relevant user's consent is Art. 6(1)(1)(a) GDPR.

4. Storage duration / Right to objection and erasure

Cookies are stored on the user’s device, and transferred to our site by this device. Therefore, you as the user also have full control over the use of cookies. By changing the settings in your web browser or any other apps on your device, you can deactivate or restrict the transfer of cookies. Previously saved cookies can be erased at any time. This can also be done automatically. If cookies are deactivated for our website, you may not be able to use all of the website’s features to their fullest extent.

If you are using a Safari browser (version 12.1 and above), cookies will be automatically erased after seven days. This also applies to opt-out cookies which are placed to prevent tracking measures.

Споделете страницата в социалните мрежи